Эксклюзивные предложения:

Объектов на странице:

Страницы:

Новости

Закрыть

Члены садовых, дачных или гаражных кооперативов могут оформить право собственности на построенный самостоятельно или в кооперативе объект недвижимости — садовый (дачный) дом и гараж.

В результате реформирования украинского законодательства в сфере госрегистрации недвижимого имущества процесс регистрации прав на недвижимость был упрощен.

Регистрация недвижимости регламентирована Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» №1952-15, последняя редакция от 02.11.2016 года и порядком государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №1127 от 25.12.2015 года.

В случае, когда лицо является членом садового или дачного кооператива, в составе которого есть дом, право собственности, на который, не зарегистрировано, лицам необходимо подать госрегистратору такие документы:

 • Технический паспорт на объект недвижимости. Инвентаризацию недвижимого имущества могут проводить коммунальные бюро технической инвентаризации, частные БТИ и сертифицированные техники.

 • Документация, подтверждающая право собственности на участок земли, на котором расположен дачный дом, или документ, подтверждающий присвоение дому адреса.

 • Документ, удостоверяющий принятие дома в эксплуатацию. С 1992 года такими документами являются акты, сертификаты, декларации о принятии объекта в эксплуатацию, выданные органами местного самоуправления или инспекцией ГАСК. Если дом построили до 5 августа 1992 года, такой документ не нужен.

 • Справка кооператива о членстве лиц в кооперативе и внесении им паевого взноса в полном объеме.

В сфере госрегистрации недвижимости действует право регистрации собственности любым государственным регистратором или нотариусом Украины, независимо от места нахождения регистрируемого дачного дома.

Міністерство юстиції України опублікувало роз'яснення особливостей нотаріального посвідчення договорів пожертви нерухомості.

Як стало відомо , існують такі різновиди договору дарування: договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому та договір пожертви. Детальніше розглянем юридичні акпекти договору пожертви нерухомості.

Договір пожертви

Пожертва — це дарування рухомих та нерухомих речей, грошей та цінних паперів особам, для досягнення ними певної наперед обумовленої мети (ст. 729 ЦК України). На відміну від звичайного договору дарування предметом пожертви не можуть бути майнові права. У договорі пожертви обов'язково має бути вказана конкретна мета використання дарунка. Якщо мети не вказано, то це буде звичайний договір дарування.

В юридичній літературі зустрічаються висновки про те, що договір пожертви є різновидом благодійницької діяльності. Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" визначає благодійництво, як добровільну безкорисливу пожертву фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство та волонтерська діяльність. Згаданий закон визначив організаційно-правові засади такої форми дарування, як благодійництво, а також засади діяльності благодійних організацій. Відповідно до цього закону:

 • благодійна діяльність - добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності;

 • меценатство - добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;

 • спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг.

Читайте також: Як платити податок з доходу по договору пожиттєвого утримання

Оскільки пожертва є даруванням, до неї застосовуються положення про договір дарування.

Специфіка договору пожертви, порівняно з класичним договором дарування, полягає в тому, що пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором про пожертву і, відповідно, вимагати розірвання договору про пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням (ст. 730 ЦК України).

Сторонами у договорі пожертви можуть бути фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим та територіальні громади. Так само як і договір дарування, договір пожертви може бути укладений від імені пожертвувача його представником (з дотриманням усіх вимог щодо оформлення довіреності на укладення такого договору).

Укладення договорів пожертви громадянами повинно здійснюватись із дотриманням загальних правил цивільного законодавства про їх дієздатність.

Стаття 730 ЦК України виділяє права пожертвувача:

1. Пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором про пожертву.

2. Якщо використання за призначенням виявилось неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи - за рішенням суду.

3. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням.

Вимоги до форми договору пожертви визначені ст. 719 ЦК України:

 • договір пожертви предметів особистого використання і побутового призначення може бути укладений усно;

 • договір пожертви нерухомої речі укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню;

 • договір пожертви з обов'язком передати дарунок, у майбутньому, укладається в письмовій формі;

 • договір пожертви рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається в письмовій формі;

 • договір пожертви валютних цінностей на суму, що перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

В сентябре 2016 года в Украине вступил в силу новый порядок регистрации прав на недвижимое имущество.

Новые нормы прописаны в постановлении Кабинета Министров Украины от 23 августа 2016 года № 553.

Для регистрации права на недвижимость украинцам необходимо подать заявление государственному регистратору при управлении юстиции или нотариусу (государственному или частному).

Также юристу необходимо предоставить пакет документов, подтверждающие право собственности: решение суда, документы от нотариуса о наследстве, копию паспорта и идентификационный код.

Читайте также: Столичная власть призывает киевлян сверять документы о праве собственности на В сентябре 2016 года в Украине вступил в силу новый порядок регистрации прав на недвижимое имущество.

Новые нормы прописаны в постановлении Кабинета Министров Украины от 23 августа 2016 года № 553.

Для регистрации права на недвижимость украинцам необходимо подать заявление государственному регистратору при управлении юстиции или нотариусу (государственному или частному).

Также юристу необходимо предоставить пакет документов, подтверждающие право собственности: решение суда, документы от нотариуса о наследстве, копию паспорта и идентификационный код.

Читайте также: Снедвижимость

Если заявитель приобретает право собственности на жилой дом с одновременным приобретением прав на земельный участок, на котором он находится, следует подать второе заявление — о регистрации прав собственности на соответствующий участок земли.

После подписания вами заявления, его нужно зарегистрировать в базе данных заявлений и узнать у государственного регистратора номер регистрации.

Датой регистрации заявления считается момент его принятия у госрегистратора.

Для того чтобы заявитель мог свободно отслеживать ход регистрации, после внесения данных в реестр юрист формирует информацию, которая размещается на интернет-портале Министерства юстиции Украины.

После положительного решения имущество будет внесено в единый реестр недвижимостиУкраины. На сайте Министерства юстиции можно отыскать соответствующий сайт реестра недвижимости и свою собственность. Когда собственность появится в электронном реестре, это означает, что ее официально зарегистрировали .

Следующий шаг — распечатка данных из соответствующего реестра или заказ соответствующей выдержки через сайт недвижимости. Примечательно, что и распечатанная самостоятельно с сайта, и полученная в бумажном виде выдержка, имеет одинаковую юридическую силу.

В Министерстве социальной политики Украины объяснили, как изменится начисление субсидии при изменении количества зарегистрированных лиц в помещении.

Если потребитель получает субсидию, то он должен проинформировать органы социальной защиты об изменении количества зарегистрированных лиц . Такая норма действует в Украине с 2015 года. В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что постановление Кабинета Министров Украины №635 конкретизировало право управлений социальной защиты приостановить начисление субсидии в случае выявления нарушений действующего законодательства.

В ведомстве отметили, если в течение одного месяца потребители не сообщат об изменении количества зарегистрированных в помещении лиц, то органы социальной защиты могут приостановить выплату субсидии. При этом отменять начисление компенсации не будут.

Размер субсидии на оплату ЖКУ обещают пересчитать после уточнения информации. Если количество зарегистрированных лиц увеличилось, то размер компенсации изменится в зависимости от социального статуса и дохода «нового члена семьи». Размер субсидии может как увеличиться, так и уменьшиться . Так, в соответствии с формулой расчета компенсации, ее размер зависит от совокупного дохода семьи. Чем большее количество членов семьи и ее совокупный доход, тем меньше компенсация государства за коммунальные услуги.

Дарение недвижимости необходимо оформлять правильно, иначе подарок придется вернуть.

Дарственная — распространенный в нашей стране и, на первый взгляд, простой и надежный способ передачи прав собственности на недвижимость. Однако существуют нюансы, которые обязательно стоит учитывать при оформлении договора дарения — в противном случае договор может быть признан недействительным. 

Особенности договора дарения

Привила заключения договора дарения прописаны в Гражданском кодексе Украины (глава 55, статьи 717-730) .

Главное отличие договора дарения от иных видов договоров заключается в том, что даритель передает свое имущество второй стороне безвозмездно и не может требовать для себя какой-либо компенсации. Если даритель желает получить что-либо взамен, следует оформить другой договор — наследственный, купли-продажи или пожизненного содержания.

Интересно, что в качестве условия получения подарка в договоре можно прописать обязанности получателя по отношению к третьему лицу. Например, передача третьему лицу имущества, денежной суммы, предоставления указанному лицу права пожизненного проживания в передаваемой недвижимости и др. Если получатель дара не выполнит обязательства в пользу третьего лица, даритель имеет право требовать возвращения переданного в дар имущества или компенсации его стоимости.

Предметом дарения могут быть также имущественные права (в том числе на недвижимость), которыми владеет даритель или которые могут возникнуть у него в будущем.

Имущество по договору дарения может быть передано второй стороне сразу (реальный договор) или же после прохождения определенного времени/выполнения условия. Например, совершеннолетия одаряемого, окончания вуза, заключения брака и так далее (консесуальный договор).

Заключая консенсуальный договор дарения, следует учитывать следующее: если смерть дарителя наступит раньше выполнения указанного в договоре условия, такой договор будет считаться недействительным.

Стороны в договоре дарения

Если недвижимость находится в общей собственности, то для ее передачи по договору дарения необходимо нотариально заверенное согласие совладельца. Если согласие не получено, второй собственник может оспорить договор в течение года.

В том случае, когда недвижимое имущество находится в долевой собственности (то есть каждому из владельцев принадлежит определенная часть квартиры или дома), владелец одной из долей может подарить ее без согласия владельцев других долей имущества. Оформить долевую форму собственности на недвижимость можно у нотариуса или в суде.

Если у жилья один владелец, он может оформить дарственную на половину объекта недвижимости (например, полдома).

Важный нюанс: если имущество подарено человеку, состоящему в браке, то его супруг/супруга не имеют прав собственности на этот подарок.

Для юридических лиц-дарителей Гражданский кодекс устанавливает определенное ограничение, а именно: в учредительных документах дарителя должно быть установлено право заключать прямой договор дарения. Если такое право не установлено, юридическое лицо может сделать пожертвование — то есть договор дарения с условием, что переданное имущество будет использовано второй стороной для определенной, заведомо обусловленной цели.

Что нельзя дарить, а что дарится автоматически

Родители, усыновители или опекуны не имеют права дарить имущество детей или подопечных — прямой запрет на это содержит статья 720 Гражданского кодекса.

При оформлении договора на дарение дома следует помнить, что одновременно с правами на здание к новому владельцу переходит и право собственности на земельный участок, где оно расположено (статья 120 Земельного кодекса и статья 377 Гражданского кодекса Украины).

Как оформить дарственную

Согласно статье 719 ГКУ, «договор дарения недвижимого имущества составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению». Также в письменной форме оформляется договор дарения имущественных прав на недвижимость. Если письменная форма не соблюдена или нарушены требования по нотариальному заверению документа, договор является недействительным. В этом случае получатель дара обязан его вернуть или компенсировать полную стоимость.

Дарственная на недвижимое имущество оформляется по месту нахождения недвижимости, либо по месту регистрации любого из субъектов договора.

Оформление дарственной можно разделить на 4 этапа:

 1. Проверка документов, удостоверяющих личности участников сделки и право собственности владельца на квартиру/дом.

 2. Проверка недвижимости на предмет нахождения под запретом/арестом.

 3. Подготовка дарственной.

 4. Подписание договора о факте дарения.

После окончания этой процедуры новый владелец недвижимости может зарегистрировать договор дарения и свое право собственности на жилье в Госреестре имущественных прав. Именно регистрация считается моментом возникновения права собственности на недвижимость.

Сколько стоит подарок

При заключении договора дарения необходимо оплатить:

 • Государственную пошлину (1% от стоимости имущества).

 • Услуги нотариуса.

 • Военный сбор.

 • Налог на доходы физических лиц.

Последние пункты требуют пояснений, поскольку размеры налоговой ставки и военного сбора зависят от степени родства между сторонами и их гражданства:

 1. Если стороны являются гражданами Украины и находятся в первой степени родства (родители, дети, супруг/супруга), налоговая ставка будет нулевой, и не потребуется платить военный сбор (п. 174.2.1 Налогового кодекса Украины ).

 2. Если стороны являются гражданами Украины, но не родственниками первой степени родства, налоговая ставка составит 5, а военный сбор – 1,5% от стоимости имущества.

 3. Если даритель является нерезидентом Украины, то вне зависимости от степени родства ставка налога на доходы физических лиц по такому договору составит 18% от стоимости имущества, военный сбор – 1,5%.

 4. Стоимость определяют, основываясь на оценке недвижимости, которая подается нотариусу при оформлении и удостоверении дарственной. При дарении малолетнему или несовершеннолетнему ребенку налоги со сборами перечисляют родители/опекуны.

Уплатить вышеуказанные налоги получатели подарка обязаны после подачи налоговой декларации по месту регистрации.

С 6 сентября 2016 года начал действовать новый Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Изменения в Порядок регистрации прав на недвижимость были внесены постановлением Кабинета министров №552 от 23 августа 2016 года.

Согласно новой редакции документа, для регистрации прав на недвижимое имущество следует подать заявление нотариусу или государственному регистратору.

Для того, чтобы зарегистрировать право собственности на здание и земельный участок, на котором расположено строение, достаточно подать одно заявление.

Также одно заявление подается при регистрации права собственности на недвижимость и прав, которые являются производными от права собственности на данное имущество.

Читайте также: Сколько украинцев жалуется на новую процедуру регистрации прав на недвижимость

Как регистрируется право собственности

В первую очередь, распечатывается заявление с помощью программы Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество , которое должен подписать заявитель.

Далее заявление регистрируется в базе данных и приобщается к документам, которые заявитель предоставил для регистрации.

Моментом принятия заявления считается дата и время его регистрации.

При регистрации права собственности нотариус или госрегистратор должен проверить личность заявителя по паспорту гражданина Украины. Иностранные граждане предоставляют национальный, служебный, дипломатический паспорт, вид на жительство или другой документ, который удостоверяет личность.

После того, как сведения будут внесены в Реестр, госрегистратор формирует информацию из реестра, которая размещается на сайте Министерства юстиции для дальнейшего просмотра заявителем с учетом срока госрегистрации, за который уплачен административный сбор . Кроме того, по желанию заявителя данная информация из Реестра может быть предоставлена в бумажной форме. Информация распечатывается на листах формата А4, при этом специальные бланки, печать, подпись государственного регистратора не используются.

Информация из Реестра в бумажной и электронной формах обладает равной юридической силой.

Согласно новой редакции Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество, некоторые заявления о регистрации вещных прав на недвижимость могут подаваться в электронной форме.

Так, через веб-портал Министерства юстиции подаются следующие заявления о госрегистрации:

1. Прекращения договора ипотеки — в случае приобретения (передачи) объекта ипотеки по результатам публичных торгов. Регистрируется по заявлению государственного исполнителя.

2. Обременения. Регистрируется по заявлению органа государственной власти или должностного лица, которыми было установлено, прекращено или изменено обременение.

3. Прав, являющихся производными от права собственности (за исключением ипотеки). Регистрируется согласно заявлению владельца, другого правоприобретателя или стороны сделки, в которой возникло данное право.

4. Права собственности на отдельный объект недвижимости (квартира, нежилое или жилое помещение), в строительство которого инвестировали денежные средства физические или юридические лица. Регистрируется по заявлению застройщика (лица, привлекавшего средства).

Физические лица должны уплатить налог на недвижимое имущество (отличное от земельного участка) в течение 60 дней с дня вручения налогового уведомления-решения.

Сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

“Налог платится физическими лицами – плательщиками налога в течение 60 дней со дня вручения налогового сообщения-решения по месту расположения объекта/объектов налогообложения и зачисляется в соответствующий местный бюджет”, – ответили в пресс-службе.

В ГФС отметили, что налоговые сообщения-решения об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты должны были быть направлены и вручены налогоплательщику контролирующим органом по месту его налогового адреса до 1 июля года, наступающего после базового налогового периода.

Как сообщалось, отмечаются неединичные случаи, когда плательщики налога на недвижимость не получали налогового сообщения-решения даже по состоянию на конец августа.

Ранее на официальном веб-портале ГФС отмечалось, что предельный срок уплаты такого налога – 29 августа 2016 года.

Источник: УКРИНФОРМ

Новогодняя акция от ЖК "Золотая Эра"

C 8-го ноября по 25-е декабря, купите квартиру в любом из домов жилого комплекса и получите уникальную возможность приобрести еще одну всего за 1грн.!

"Золотая Эра" - новый уровень вашей жизни!

Детали по телефону: 

(048) 700-61- 02

Наши постоянные клиенты и читатели помнят, что мы объявили 2016 год – годом роста и развития. Итак, свои планы мы активно воплощаем в жизнь! Уже открыты новые филиалы в Суворовском районе, по адресу Ак.Бочарова,60, в Малиновском районе, по адресу Ак.Филатова, 21, а так же новый департамент первичного жилья – Первый банк Новостроя в Приморском районе, по адресу ул.Сегедская, 12. Однако, мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и в наших планах еще множество новинок и открытий. Мы приглашаем вас присоединиться к нашей команде. Здесь вас ждут разные задания: простые и сложные, кажущиеся легкими и на первый взгляд и нереальными, но тем более желанными и радостными по достижению! 

Мы ищем директора филиала. Мы ищем вас! Да-да, именно вас! И пусть сегодня вы работаете вовсе не в недвижимости, но вы обладаете всеми качествами хорошего руководителя! Цените время, используете системный подход, понимаете, что ваш успех – это успех вашей команды, и от того, сколько вы вложите в каждого своего сотрудника, зависит результат. Вы активны и позитивны, любите делиться знаниями и умеете учиться на любом этапе, открыты и восприимчивы к переменам и гибко реагируете на рынок. Мы обещаем вам сложную, многогранную работу, от которой вы будете приходить домой поздно, уставшим, но очень довольным и состоявшимся! Мы гарантируем лучшую в городе «школу жизни» в недвижимости. Мы проводим «трудные» собеседования). И работать придется много. Но это того стоит! Вашими будут не только хорошие заработки, но и уважение, льющееся из глаз партнеров, абсолютное доверие - от ваших сотрудников и чистая благодарность клиентов за квартиру, о которой они могли только мечтать. 

Присоединяйтесь!

Филиалы

Закрыть

 • Приморский район
  • просп. Шевченко, 11А
  • (048) 700-29-90, (094) 952-59-90
 • Киевский район
  • Люстдорфская дорога, 125/1
  • (048) 700-04-80, (094) 952-34-80
  • ул. Ак. Вильямса, 50а
  • (048) 700-02-74, (094) 952-32-74
 • Малиновский район
  • ул. Ак. Филатова, 21
  • (048) 700-03-19, (094) 952-33-19
  • ул. Гайдара, 30
  • (048) 700-07-59, (094) 952-37-59
 • Суворовский район
  • ул. Бочарова, 60/1
  • (048) 700-05-18, (094) 952-35-18
 • Отдел новостроя
  • Отдел Новостроя
  • (048) 799-88-05

Faq

Закрыть

Министерство юстиции запустило Единый электронный реестр должников. Данные размещены на официальном веб-сайте министерства.

В базу внесены ведомости о должниках физических лицах и предприятиях. Чтобы узнать размер долга, нужно ввести данные в специальную форму - имя, фамилия, отчество, дату рождения и номер идентификационного кода или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

Не вносятся в Реестр сведения относительно должников, которыми являются государственные органы, органы местного самоуправления, должники, которые не имеют задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев, и должники по решениям неимущественного характера.

Также в реестр внесены и задолженности по оплате коммунальных услуг. Отныне скрыть задолженности за коммунальные услуги станет невозможным. Это должно помочь решить проблемы, связанные с продажей и переоформлением недвижимости.

В среду, 4 января, вступают в действие новые правила расчета за крупные покупки. Украинцы не смогут совершать наличные расчеты на сумму выше 50 тысяч гривен.

Теперь, чтобы рассчитаться за крупную покупку, украинцам придется использовать безналичный расчет. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает “Диалог.UA”. В Нацбанке утверждают, что новшество не скажется на повседневных тратах украинцев, так как будет касаться только крупных приобретений, таких как недвижимость, транспортные средства, драгоценности и так далее. Безналичные расчеты можно будет проводить без каких-либо ограничений.

В пресс-службе отметили, что нововведение поможет бороться с теневыми доходами: такая практика действует во многих государствах. 

 При заключении договора купли-продажи предоставление технического паспорта на недвижимость нотариуса не является обязательным. Технический паспорт является документом, подтверждающим техническое состояние недвижимость и наличие не узаконенных перепланировок. На сегодняшний день, вопросы о наличии незаконных перепланировок нотариусы не контролируют. Поэтому, переоформление технического паспорта после каждой передачи прав собственности на недвижимость является необязательным.

 Нерезидент имеет право приобрести в собственность недвижимость на Украине, как новострой, так и на рынке вторичного жилья. При этом, нерезидент должен иметь документ, подтверждающий его легальное нахождение на территории Украины. Для заключения договора купли-продажи нерезидент должен стать на учет в органах фискальной службы (налоговых органах) и получить справку с регистрационным номером налогоплательщика (идентификационный код). Для расчетов по договору купли-продажи нерезидент должен иметь задекларированный ввоз на территорию Украины денежных средств.

 Уплата налогов и сборов производиться до заключения у нотариуса договора купли-продажи. В противном случае, нотариус договор не удостоверит. При продаже новостроя риски не уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора ложиться на продавца, который обязан самостоятельно произвести их оплату в срок до 01 августа года, следующего за годом продажи новостроя.

Неуплата налога и сбора влечет за собой штраф в размере 25% от договорной стоимости недвижимости и пеню в размере 120% годовых у четной ставки НБУ за каждый день просрочки.

 При продаже недвижимости продавец (резидент и нерезидент) обязан уплатить военный сбор в размере 1,5% от договорной стоимости недвижимости.

Военный сбор не уплачивается при продаже квартиры, жилого, садового дома, а также земельного участка, если они находились в собственности продавца более 3 лет ( на недвижимость, полученную в наследство трехлетний срок не распространяется)и продажа недвижимости производиться не чаще, чем один раз в год.

При неуплате военного сбора начисляется штраф в размере 25% от суммы неуплаченного сбора, а также пеня в размере 120% годовых учетной ставки НБУ за каждый день просрочки.

Реконструкция - это изменение технических характеристик и параметров объекта недвижимости,

который предполагает изменение этажности, организацию настроек и пристроек, добавление или

замену инженерных систем. Несущие конструкции могут быть восстановлены или

отремонтированы, но не заменены. В результате площадь здания увеличивается за счёт

пристроек и надстроек.

Перепланировка - это изменение конфигураций помещения: демонтаж и перенос стен,

расширение и добавление оконных и дверных проёмов. Перепланировка предполагает

сохранение фактической площади здания. Новые помещения в соответствии с такими проектами

добавляться не могут. При этом, запрещено производить какие-либо изменения с несущими

стенами, балками, а также иными конструкциями, которые входят в опорный каркас всего

строения поскольку в результате таких изменений может произойти обрушение стен, ухудшение

работы отопительной и вентиляционной системы и тому подобное.

В целом, реконструкция – это глобальные изменения структуры здания, а перепланировка

носит локальный характер. Она может являться частью реконструкции.

Выполнение работ по перепланировке, реконструкции или строительстве без

разрешительных документов, влечет за собой административную ответственность собственника

помещения, а в некоторых случаях даже уголовную.

Более того, проводя реконструкцию или перепланировку без разрешительных документов

в надежде узаконить такие изменения позже после их осуществления, собственники неизбежно

столкнутся с такой проблемой как невозможность продать или переоформить недвижимость без

внесения таких изменений в техпаспорт (вносятся исключительно сотрудниками БТИ либо других

государственных органов, занимающиеся учётом состояния недвижимости) так как, заключать

сделки, предметом которых является недвижимость с неузаконенной перепланировкой либо

реконструкцией, запрещено.

Узнать о том была ли законно осуществлена перепланировка или реконструкция в

квартире или жилом доме можно узнать, заказав технический паспорт на объект, где должна

стоять отметка о том, что строительные действия узаконены.

Собственникам помещений, где планируется проведение реконструкции либо

перепланировки, чтобы избежать возникновение проблем, связанных с реконструкцией и

перепланировкой, а также их узаконением, перед началом таких действий, необходимо получить

разрешение соответствующих органов на проведения данных мероприятий.

После получения такого разрешения необходимо получить градостроительные условия и

ограничения, разработать проект, заключить договор на авторский и технический надзор, подать

декларацию о начале выполнения строительных работ, изготовить техпаспорт, подать

декларацию о готовности объекта к эксплуатации и после ввода в эксплуатацию в конечном итоге

получить свидетельство о праве собственности в Государственной регистрационной службе.

Все объекты недвижимости, подлежащие обязательной государственной регистрации.

К недвижимому имуществу, подлежащему обязательной государственной регистрации

относятся:

- земельные участки, а также объекты недвижимости, расположенные на земельных

участках, перемещение которых невозможно без их обесценивания и изменения назначения, а

именно: предприятия, как единые имущественные комплексы, жилые дома, строения, а также их

отдельные части, квартиры, жилые и нежилые помещения.

С 01 января 2016 года в Украине начал действовать новый Порядок регистрации прав на

объекты недвижимости и их обременений (утвержден постановлением КМУ № 1127 от 25.12.2015

года)

Основные нововведения:

1. Государственная регистрация прав на недвижимость осуществляется посредством сети

Интернет.

2. Регистрацию прав на недвижимость возможно осуществить у любого нотариуса без

ограничений либо в центре предоставления административных услуг (далее – субъекты

регистрации прав).

3. Отменена выдача свидетельств о праве собственности на недвижимость на бумажных

носителях.

4. Информация о любом объекте недвижимости на территории Украины стала публичной -

открыт доступ к Государственному реестру прав собственности через сайт Министерства

юстиции.

5. Сведения о документе, который удостоверяет принятие в эксплуатацию законченного

строительством объекта, госрегистратор будет получать в режиме реального времени

непосредственно из Единого реестра документов.

6. Действия государственного регистратора можно обжаловать как в суде, так и в

Министерстве юстиции и его территориальных органах.

Кроме того, новый Порядок регистрации увеличил перечень случаев, при которых

заявления для госрегистрации прав на недвижимость могут подаваться в электронной

форме, в том числе в случае госрегистрации:

• Обременения - по заявлению органа государственной власти, его должностного

лица, которыми установлено, изменено или прекращено обременения;

• Права собственности на отдельный индивидуально определенный объект

недвижимого имущества (квартира, жилое, нежилое помещение и т.д.), строительство

которого осуществлялось с привлечением средств физических и юридических лиц, - по

заявлению лица, привлекала средства физических и юридических лиц.

Также Порядком четко регламентирован список документов, которые необходимо

подать в случае регистрации индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных

домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним,

законченных строительством до 5 августа 1992 года; новосозданных объектов

недвижимого имущества; объектов, образованных в результате раздела, выдела доли,

объединение недвижимого имущества; объектов недвижимого имущества, строительство

которого осуществлялось с привлечением средств физических и юридических лиц или в

результате деятельности жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или

другого кооператива и тому подобное. Также определены особенности регистрации права

собственности на основании заявления наследника и решения суда.

Регистрация прав на недвижимость происходит в следующем порядке

1) Лицо, желающее зарегистрировать свои права на недвижимость подает соответствующее

заявление субъекту регистрации прав на недвижимость (нотариусу либо в центр предоставления

административных услуг). При этом, согласно новым правилам, второй экземпляр заявления о

проведении госрегистрации отныне будет предоставляться заявителю только по его желанию.

2) Заявление регистрируется в базе данных заявлений в сети Интернет. Вместе с заявлением

Заявитель предоставляет субъекту регистрации прав, оригиналы документов, подтверждающих

его право на регистрацию недвижимость (для ознакомления) с которых делаются электронные

копии документов (по средством сканирования), которые впоследствии размещаются в

Государственном реестре прав. При этом, нотариус либо специалисты в центре предоставления

административных услуг самостоятельно изготавливают электронные копии поданных

документов для их дальнейшей онлайн-регистрации.

Вместе с заявлением также подаются документы, подтверждающие оплату административного

сбора и/или внесения оплаты за предоставление информации из Государственного реестра прав

(квитанции).

Ставки административного сбора, подлежащите оплате:

- госрегистрация в течение 5 рабочих дней – 10% минимальной зарплаты;

- госрегистрация в течение 2 рабочих дней – 1 минимальная зарплата;

- госрегистрация в течение суток (кроме выходных и праздников) с момента принятия заявления –

2 минимальных зарплаты;

- госрегистрация прав собственности в течение 2 часов с момента принятия заявления – 5

минимальных зарплат.

Прим. Вышеуказанные ставки не распространяются на регистрацию прав на предприятие, как

единый имущественный комплекс.

3) Во время формирования заявления на основании документов, удостоверяющих личность

осуществляется идентификация лица, подающего заявление (паспорт, свидетельство о

рождении), а также устанавливают объем его полномочий в данном вопросе.

4) Орган, осуществляющий регистрацию, принимает решение либо о регистрации прав на

недвижимость или об отказе в регистрации. Решение о регистрации прав на недвижимость

формируется в электронном виде.

5) Далее в Государственном реестре прав создается раздел, в который вносятся сведения о новом

собственнике и о его правах на недвижимость.

6) После регистрации, документ, подтверждающий регистрацию права на недвижимость, может

быть выдан субъектом государственной регистрации прав либо распечатан заявителем

самостоятельно с сайта Минюста.

Обращаем внимание, что права собственности на отдельный индивидуально

определенный объект недвижимого имущества (квартира, жилое, нежилое помещение и т.д.),

строительство которого осуществлялось с привлечением средств физических и юридических лиц, -

по заявлению лица, которое привлекало средства физических и юридических лиц.

Важно! Документ, подтверждающий право собственности, выдается не на фирменном бланке,

а на обычном листе формата А4, без степеней защиты в виде голограмм, печатей, подписей.

В случае необходимости регистрации права собственности на жилой дом, строение или

сооружение одновременно с регистрацией прав на участок, на котором они находятся, подача

двух заявлений не требуется.

Регистрация прав на недвижимость осуществляется максимум в течении 5 рабочих дней. В

случае регистрации предприятия, как единого имущественного комплекса, то срок регистрации

составляет до 14 рабочих дней. Срок исчисляется со дня регистрации заявления в базе данных

заявлений. Датой осуществления регистрации признается дата официального опубликования

решения регистратора на сайте Министерства юстиции.

 При заключении договора купли-продажи недвижимости уплачиваются следующие налоги и сборы от договорной цены недвижимости, но не ниже ее оценочной стоимости:

 1. Налог на доходы физических лиц: 5% для резидентов и 18% для нерезидентов (уплачивает продавец)

 2. Военный сбор: 1,5% (уплачивает продавец)

 3. Сбор в Пенсионный фонд: 1% (уплачивает покупатель)

 4. Госпошлина: 1% (уплачивает продавец)

Налог на доходы физических лиц и военный сбор не уплачивается при продаже квартир, жилых домов, садовых(дачных) домов, земельных участков, если они находились в собственности продавца более 3 лет ( на недвижимость, полученную в наследство трехлетний срок не распространяется)и при условии их продажи не чаще, чем 1 раз в год.